fbpx

HUSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

Nedenfor er gengivet husregler og praktiske oplysninger i forbindelse med arrangementer på Pakhuset Braunstein.

Reglerne er udfærdiget for at sikre, at alle ‘spiller’ efter samme regler – og for at minimere risikoen for efterfølgende misforståelser.

Generelt

Pakhuset Braunstein skal behandles med respekt. Skader opstået ved forsætlig, uagtsom eller skødesløs adfærd udbedres for kundens regning.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på Pakhuset Braunstein. Rygning skal foregå udendørs i stueplan.

Dekoration, udsmykning, skilte og lignende

Tegning og specifikation af dekorationsmateriale, sceneopbygning og lignende i forbindelse med udstillinger, events, arrangementer og lignende skal afleveres til godkendelse senest 14 dage før arrangementet. Der må ikke hæftes, sømmes, skrues, tapes eller lignende på vægge, gulv eller loft.

Som udgangspunkt må dekorationer, udsmykning, skilte og lignende alene opsættes på gulvstandere placeret minimum 50 cm fra vægge og vinduespartier. 

Pakhuset Braunstein kan ikke holdes ansvarlig for situationer, hvor ønsker om dekorationsmateriale, sceneopbygning og lignende ikke kan imødekommes eller afvises i forbindelse med opsætning, når der er tale om opsætning, der ikke følger ovenstående retningslinjer eller i øvrigt vurderes at kunne være til skade for Pakhuset.

Rengøring

Almindelig rengøring er inkluderet i alle arrangementer og aftaler om lokaleleje. Ekstraordinær rengøring (herunder rengøring efter opkast) og/eller bortkørsel af dekorationsmateriale eller lignende foretages for kundens regning.

Adgang til Pakhuset Braunstein

Lokalet stilles til rådighed en time før arrangementet og skal være forladt ved arrangementets sluttidspunkt. Dette gælder også nedtagning af eventuelt dekorationsmateriale, opsætninger, musikere eller lignende.Adgang til Pakhuset Braunstein uden for disse tidsrum skal aftales 14 dage før arrangementet og afregnes til gældende listepriser.

Garderobe og glemte effekter

Pakhuset Braunstein garanterer ikke for indleverede effekter (overtøj, tasker, indhold i lommer og lignende), hverken ved bemandet eller ubemandet garderobe. Glemte effekter opbevares i 14 dage.

Forsikring

Effekter medbragt af kunden eller tredjemand er ikke omfattet af Pakhuset Braunsteins forsikring. 

KODA og Gramex

Eventuelle afgifter til KODA og Gramex er Pakhuset Braunstein uvedkommende og betales i givet fald af kunden.

Parkering

Pakhuset Braunstein råder ikke over parkeringsmuligheder. Arealet foran Bryghuset Braunstein kan alene anvendes i forbindelse med kortvarige af- og pålæsninger.

I stedet henvises til den offentlige parkering på Søndre Havn ved siden af Pakhuset Braunstein – Parkeringskort nedenfor.